Om os

Abelhus Psykologcenter v. psykolog Jan Bentzen

Jan Bentzen

Autoriseret Psykolog

Velkommen til hjemmesiden. Jeg hedder Jan Bentzen, er uddannet psykolog, autoriseret af psykolognævnet og  indehaver af Abelhus psykologcenter, der har eksisteret i 13 år. De mange års erfaring kommer dig til gavn i effektive og udviklende samtaleforløb .Når du går i terapi hos mig, er det indledende formål ofte en reduktion eller fjernelse af symptomer, f.eks. depression, angst og stress men effekten vil tit være personlig udvikling, fordi du kommer til at arbejde med dig selv og lærer dig selv bedre at kende.Jeg har videreuddannet mig inden for flere retninger – både kognitiv terapi, mentaliseringsbaseret terapi og narrativ terapi og trækker på disse i arbejdet med dig, men på en måde, så terapien bliver individuelt rettet imod dine behov. Jeg lægger vægt på, at det skal være rart og trygt at gå i terapi og er meget engageret i mine klienter.

Foruden individuel terapi tilbyder jeg Parterapi og har meget fine resultater med dette.

Jeg har tidligere haft ansættelser i psykologstillinger, som har givet mig en stor faglig ballast  f.eks. som klinisk psykolog i ungdomspsykiatrien, psykologfaglig leder og souschef i  pædagogisk-psykologisk rådgivning etc.

Jeg har i mange år fungeret som supervisor i Socialforvaltningen i Københavns kommune og har superviseret grupper af socialrådgivere, pædagogisk personale på bo- og behandlingstilbud, støtte- kontaktpersoner, personale på misbrugscentre etc.

Endvidere har jeg lavet forældre kompetence undersøgelser for psykologhuset for børn og unge i Københavns kommune.

Jeg er udpeget som Børnesagkyndig af familieretshuset og laver børnesagkyndige undersøgelser til Familieretshuset og erklæringer til familieretten.

Endvidere er jeg udpeget som pædagogisk-psykologisk sagkyndig og sidder i forskellige kommunale børne-ungeudvalg som sagkyndig ifm. tvangsforanstaltninger herunder anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.

Jeg har overenskomst med sygesikringen og tager imod lægehenvisninger.

Samlet vil jeg formulere min mission som følger:

Mission

Det er min mission, at skabe varige forandringer for mine klienter, ved  at arbejde med videnskabeligt forankrede metoder og menneskeligt engagement i det enkelte unike menneske med respekt for den enkeltes  ønsker, forudsætninger og begrænsninger.

Som autoriseret psykolog og medlem af dansk psykologforening er jeg underlagt psykologloven, hvilket betyder, at jeg har tavshedspligt og arbejder efter særlige etiske regler.