Behandling af personlighedsforstyrrelser

Behandling af personlighedsforstyrrelser

Vi har alle en personlighed og hos nogen er den forstyrret, hvilket kaldes en personlighedsforstyrrelse.

Det anslås at 10 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelser  og at ca. 2-3 % af befolkningen har en  alvorlig personlighedsforstyrrelse.

Personlighedsforstyrrelser kan I dag behandles, men det er en langvarig process, der kan strække sig over flere år.

I det  Europæiske Diagnosticeringssystem ICD-10 skelnes imellem: Paranoid personlighedsstruktur, Skizoid personlighedsstruktur, Dyssocial personlighedsstruktur, Emotionelt ustabil personlighedsstruktur af  henholdsvis impulsiv type og borderline type, histrionisk personlighedsstruktur, tvangspræget personlighedsstruktur, ængstelig (evasis) personlighedsstruktur og dependent personlighedsstruktur.

Psykolog Frederiksberg – Behandling af personlighedsforstyrrelser

Vi tilbyder psykolog behandling på Frederiksberg af disse lidelser, men der vil også i nogen tilfælde være mulighed for gratis behandling af ovenstående i det psykiatriske system, hvilken afhænger af lidelsens sværhedsgrad.

Mentaliseringsbaseret terapi der virker

I Abelhus arbejdes der primært ud fra en mentaliseringsbaseret terapeutisk tilgang, når det er en personlighedsforstyrrelse, der skal behandles, da der er evidens for god effekt af denne behandlingsform til disse lidelser. Alternativt kan man behandle disse lidelser med dialektisk adfærdsterapi (DAT).