Behandling af OCD

Behandling af OCD

Har du OCD?

Har du uønskede tanker som trænger sig på – f.eks. at du kan komme til at gøre andre fortræd, eller at du er skyld i andres ulykke? Så kan det være et tegn på OCD. Bruger du uforholdsmæssig meget tid på at kontrollere dit arbejde? Har du meget brug for orden, symmetri og systemer? Er din trang til rengøring overdreven? Tjekker du om dine døre er låst flere gange i træk og bliver du i tvivl om du huskede at slukke eksempelvis ovnen? Så er det værd at overveje om du har OCD. Hos Abelhus psykologcenter tilbyder vi professionel behandling af OCD. 

Hvad er OCD?

OCD er en forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder. På på dansk betyder OCD obsessiv-kompulsiv tilstand. OCD er en angstlidelse, som kendetegnes ved tilbagevendende tvangshandlinger og tvangstanker. Tvangshandlingerne eller tvangstankerne kan ses som måder at håndtere angst på. Disse giver på kort sigt en umiddelbar lettelse for angsten, uroen eller ubehaget. Tvangshandlingerne vil på længere sigt fastholde og accelerere angstniveauet. OCD findes i helt mild grad til meget svær grad og kan vise sig på mange forskellige måder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at OCD kan udvikle sig, hvis det ikke bliver behandlet. Ubehandlet kan OCD udvikle sig til en invaliderende tilstand. OCD kan nedsætte livskvaliteten markant hos OCD ramte personer. Det kan gøre det yderst besværligt at opretholde en nogenlunde ’normal’ hverdag.

Hvorfor har/får man OCD?

Der findes ikke enkeltstående forklaringer på, hvorfor man udvikler OCD. OCD opstår på baggrund af et samspil af mange faktorer både miljømæssige og biologiske genetiske. Ofte kan OCD patienter berette om utryghed i opvæksten. Her gav tvangstankerne eller tvangshandlingerne en form for tryghed eller følelse af kontrol, men det er ikke altid tilfældet. Almindelige udløsende faktorer er skilsmisser og opbrud i familiestrukturen, alkoholmisbrug hos forældrene o.lign.

Behandling af OCD

Der findes to behandlingsformer af OCD; medicinsk behandling og kognitiv adfærdsterapi. Hos Abelhus psykologcenter anvender vi kognitiv adfærdsterapi og har meget fine resultater med at behandle OCD. Kognitiv adfærdsterapi er den behandlingsform, der er bedst dokumentation for. Denne behandlingsform anbefales både til voksne og til børn.

Kognitiv adfærdsterapi som behandling af OCD

Ved kognitiv adfærdsterapi arbejdes der med kognition, altså tænkning og adfærd. Denne behandlingsform tager udgangspunkt i 2 metoder; eksponering og responshindring.

Eksponering: Her udsætter (eksponerer) man den OCD ramte person for situationer, som udløser tvangstanker og tvangshandlinger. Dette gøres selvfølgelig forsigtigt og gradvist, efter lidelsens sværhedsgrad.

Responshindring: Imens den OCD ramte udsættes for udløsende situationer, anvender man responshindring. Responshindring gør at den OCD ramte ikke udfører tvangshandlingerne forbundet med tvangstankerne. Her lærer den OCD ramte at katastrofetankerne er overdrevne. Der læres også at angsten samt ubehaget gradvist forsvinder uden brug af tvangshandlinger.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at behandle både med medicinsk behandling og kognitiv adfærdsterapi på samme tid. Det gør man i de tilfælde, hvor OCD’en er af svær grad, og hvor man vurderer at kognitiv adfærdsterapi ikke er behandling nok alene.

OCD symptomer

De typiske symptomer på OCD er tvangstanker, tvangshandlinger og udførelse af ritualer. Det er symptomer som for udeforstående kan være svære at gennemskue, da disse ofte vil blive skjult af den OCD ramte. Den OCD ramte er ofte klar over sin diagnose, men vil forsøge at skjule sine handlinger for andre. Dette gøres da det kan føles skamfuldt at lide af OCD. Den OCD ramte kan nemlig godt være klar over at tvangshandlingerne måske er overdrevne, men vil ikke være i stand til ikke at udføre dem. ’’Hvad nu hvis jeg ikke gør det, så sker det måske?’’ og handlingerne vil derfor udføres ’for en sikkerhedsskyld’.

Tvangstanker

Tvangstanker er tanker som er tilbagevendende og uønskede. Der er tanker, forestillinger og impulser som ikke kan kontrolleres. Det handler ofte om noget (for den OCD ramte) ubehageligt, smertefuldt eller skrækkelige ting som kan ske. For at fjerne eller slippe af med disse tanker, impulser og forestillinger, vil den OCD ramte ofte ty til tvangshandlinger.

Tvangshandlinger

Tvangshandlinger er handlinger den OCD ramte udfører for at de skrækkelige tvangstanker ikke bliver til virkelighed. Disse handlinger kan både være fysiske men også mentale. Fysiske tvangshandlinger kan eksempelvis være at vaske hænder eller gentagelser af bestemte handlinger. Mentale tvangshandlinger kan være at sige bestemte ord eller at tænke bestemte tanker inde i hovedet. For den OCD ramte, føles det som, at man ikke kan lade være med at gøre tvangshandlingerne eller tænke tvangstankerne. Det føles som om, at der ikke er et valg.

Ritualer

Ritualer er handlinger den OCD ramte udfører i en bestemt rækkefølge. Altså et ritual, for at undgå at noget skrækkeligt sker. Får man ikke gjort ritualet helt korrekt i første omgang, bliver man nødt til at gøre det igen. Ritualet udføres indtil det er udført helt korrekt. Ritualer kan både være fysiske, men også mentale.

Omvendt hukommelse og huller i hukommelsen

Flere OCD ramte har også hvad man kalder omvendt hukommelse eller huller i sin hukommelse. Og hvad er omvendt hukommelse så? Omvendt hukommelse går ud på at hvis man ikke kan huske alt hvad man har lavet/hele forløbet eller har huller i sin hukommelse, så kan det være, at man har gjort noget skrækkeligt. Her er det den OCD ramtes overbevisning, at hvis det er et hul i ens hukommelse, så er det et tegn på at der er sket noget skrækkeligt.

De mest almindelige tvangshandlinger-og tanker 

 • Tvangstanker om snavs og smitte
 • Religiøse og moralske tvangstanker
 • Tvangstanker af seksuel karakter
 • Hamstring og samlermani – hording
 • Tvangstanker om orden og symmetri
 • Tvangssymptomer om overtro
 • Somatiske tvangstanker
 • Gentagelsesritualer
 • Tjekkeadfærd
 • Undgåelsesadfærd
 • Tvangstanker af aggressiv karakter

Tal på OCD i Danmark

2-3% af den danske befolkning estimeres at udvikle OCD. Der er lidt flere kvinder end mænd der udvikler OCD og i Danmark estimeres det, at der ca. er 100.000 som har en OCD-lidelse. 80% får lidelsen før de er 25år, og drenge og mænd rammes ofte tidligere end kvinder. Gennemsnitsalderen er 22-36 år og kun 15% for konstateret OCD senere i livet.

Ledsagesygdomme som følge af OCD

Som følge af OCD er der desværre mulighed for at udvikle depression og andre angstlidelser. Det er fordi at man som OCD ramt ofte kan føle sig enormt ensom, og fordi ens tvangshandlinger kan forringe livskvaliteten i sådan en grad at det kan påvirke ens mentale tidstand.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for behandling af OCD? Vil du vide mere om OCD? Eller ønsker du derimod at høre mere om, hvad vi hos Abelhus psykologcenter kan gøre for dig? Så kontakt os endelig via kontaktformularen eller ring til os på telefon nummer 33 26 25 42. Centralt beliggende i hjertet af Frederiksberg, har vi mere end 13 års erfaring med behandling af blandt andet OCD.