Behandling af Agorafobi

Behandling af Agorafobi

Hvad er agorafobi?

Agorafobi er angst for at færdes alene uden for hjemmet. Det kan særligt være angst for åbne pladser, store menneskemængder eller offentlige steder. Agorafobi bunder ofte i angst for at gøre noget pinligt et sted hvor man ikke kan slippe væk eller hvor man ingen kontrol har. Det kan også bunde i angst for at få et angstanfald.

I Danmark antages det at ca. 12-15% voksne danskere lider af en fobi. Ud af de 12-15% voksne, lider ca. 6% af agorafobi.

Hvad er en fobi?

En fobi er en angst for noget specifikt afgrænset, som ikke reelt indebærer fare.

Årsager til agorafobi

Der kan være mange årsager til, at man får agorafobi, idet både genetiske, helbredsmæssige og biologiske faktorer spiller ind. Det sociale miljø, temperament, livserfaringer og individuelle oplevelser har også betydning.

Agorafobi kan udvikle sig fra eksisterende panikangst, hvor man kan få angst for at få et angstanfald offentligt. Således har det oplevede panikanfald på et offentligt sted udløst en angst for gentagelse. Herefter føles kun hjemmet som den trygge sikre base.

Symptomer

Symptomerne på agorafobi er forskellige fra person til person. Dog er der et typisk mønster som kan deles op i 4 grupper; fysiske symptomer, følelsesmæssige symptomer, adfærdsmæssige symptomer og typiske tanker.

Fysiske symptomer

De fysiske symptomer på agorafobi kan være at man får hjertebanken og en trykken for brystet. Det kan være at man ryster på hænderne og spænder musklerne i kroppen. Ofte vil man også føle åndenød, få kvælningsfornemmelse, blive svimmel og få kvalme.

Følelsesmæssige symptomer:

Har man agorafobi kan man føle angst, frygt, vrede, skam, nervøsitet og få en uvirkelighedsfølelse.

Adfærdsmæssige symptomer:

Tegn på at man lider af agorafobi kan være isolation og undgåelsesadfærd. Det betyder at man isolerer sig selv derhjemme. Man undgår at bringe sig selv i situationer, hvor man kan føle angst.

Typiske tanker:

Jeg har ingen kontrol’ og ’jeg gør mig selv til grin’, ’hvad hvis nogle opdager at jeg har angst?’. Disse tanker kan give angst for at føle angst. Når man får angst for at få angst, kan man ryge ind i en ond spiral. Her tænker man konstant på at undgå at få angst. Derfor vil man vil udvise kraftig undgåelsesadfærd.

Når angsten har lagt sig, kan man føle sig meget træt og udkørt.

I nogle situationer bliver agorafobi udløst i form af panikangst. Her føler man at man mister kontrollen fuldstændigt, og der frygtes ofte risikoen for at besvime. Realistisk set sker det stort set aldrig, at man besvimer af agorafobi. Det gør man ikke fordi det velkendte hormon adrenalin vil holde kroppen i gang med kamp-flugt.

Behandling af agorafobi

Når vi hos Abelhus psykologcenter behandler agorafobi, har vi mulighed for at behandle i eget hjem. Det betyder altså at vi kan komme ud til dig i dit eget hjem, og foretage behandlingen af agorafobi. Når vi behandler agorafobi, anvender vi kognitiv adfærdsterapi og vi har mange års erfaring med lidelsen og har gode behandlingsresultater.

Er det panikanfald som har forsaget agorafobien eller er panikanfald kommet som følge af agorafobi, fokuserer man ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi på personens forestillinger omkring et panikanfald. Der arbejdes med personens viden om agorafobi, som kan hjælpe med at registrere angsten, når den kommer. Når man begynder at kunne registrere, hvornår angsten kommer og tankerne heromkring, vil man også kunne ændre sine tanker omkring angsten og panikanfaldene. Man kan altså med tiden ændre sit tankemønster, sine reaktioner og sine rutiner.

Når der behandles agorafobi og panikangst anvender man også eksponering. Eksponering betyder, at man bliver udsat for det man er bange for. Det lyder voldsomt, men i realiteten er det noget, som der vil blive eksperimenteret med ganske langsomt, og kun i et tempo som patienten er tryg ved. Eksponering er et utrolig vigtigt element i behandlingen af agorafobi. Det er her patienten lærer at angsten ikke er farlig. Patienten lærer at der ikke sker noget ved at udfordre angsten. Patienten lærer også at de katastrofetanker man kan have om situationen nok er lidt overdrevne.

Hvordan udvikler angsten sig?

Får man ikke håndteret agorafobien rettidigt, kan man risikere at få forringet livskvaliteten. Det er pga. selvforstærkende mekanismer, hvor det vil kræve mere og mere energi at håndtere tanker, handlinger og angst. I de svære tilfælde har angsten invaderet hele hverdagen. Her vil undgåelsesadfærden styre stort set alle situationer og man fængsles til eget hjem.

Når det først er kommet dertil, er det nødvendigt at behandlingen starter i eget hjem. Her får man hjælp til at bevæge sig ud i livet igen. Derfor tilbyder vi hjemmekonsultationer til disse alvorlige lidelser.

Angstfremmende situationer

Nogle af de situationer som kan være særligt angstfremkaldende er eksempelvis store menneskemængder, supermarkeder, offentlig transport og store åbne pladser. Her kan skabes situationer, hvor man vil kunne komme offentligt til skue og risikere at kunne komme til at gøre noget pinligt (som eksempelvis at få et angstanfald) som alle andre vil kunne se. Derfor er det også disse steder fold med agorafobi ofte vil undgå ved hjælp af at udvikle en undgåelsesadfærd.

Ledsagesygdomme

Når man lider af agorafobi, er der en række sygdomme som man er særligt modtagelig overfor. Der drejer sig om følgende:

  • Panikangst
  • Depression
  • Misbrug
  • Hypersensitive sanser

Har du brug for hjælp?

Har du brug for behandling af agorafobi? Ønsker du at vide mere om agorafobi? Eller ønsker du at høre mere hvad vi måske kan hjælpe dig med? Så er du meget velkommen til at kontakt os via kontaktformularen eller på telefon nr. 33 26 25 42. Vi er centralt placeret på Gl. Kongevej 135A, Frederiksberg

Hos Abelhus psykologcenter har vi mere end 13 års erfaring med psykologisk behandling af diverse lidelser og tilstande. Du kan derfor være sikker på en professionel håndtering og behandling af din lidelse hos Abelhus Psykologcenter.