Priser

Vi har overenskomst med sygesikringen og tager imod klienter med lægehenvisning. Har du en lægehenvisning er egenbetalingen 444 kr. for første konsultation og 370 kr. for efterfølgende konsultationer. Har du ikke en lægehenvisning er priserne følgende:

Individuel terapi: kr. 1100 for 50 min.

Parterapi: kr. 1600 for 1.5 time.

Mulighed for akuttider hos erfaren psykolog ved tillæg på 300 kr.

Mulighed for hjemmekonsultationer ved tillæg på 300 kr.

Mulighed for aftenkonsultation ved tillæg på 300kr. 

Betaling

Beløbet medbringes kontant ved hver konsultation, da vi ikke modtager Dan-kort.  Der er også mulighed for at betale med mobile Pay.

Afbud til samtaler skal gives senest kl. 12 dagen før, da du ellers faktureres for det fulde beløb.

Tilskud via Sygeforsikring Danmark: 

Som medlem af Danmark kan du få 200 – 300 kr. i tilskud til psykologkonsultation. Vi indberetter til Danmark, hvis du beder om det.

Sundhedsforsikringer

Vi modtager klienter med henvisninger fra forsikringsselskaber og tager samme afregning som for egenbetalende klienter.