Depressions behandling

Depressions behandling

Depression behandling

Depression er en udbredt lidelse, som rammer en stor del af befolkningen hvert år med alvorlige konsekvenser. Får du en depression, påvirker det din generelle livslyst og evne til at føle glæde også ved ting, som før kunne fremkalde lykkefølelser. Endvidere bliver dit energiniveau reduceret og du bliver markant dårligere til at koncentrere dig og til at huske. Det er klart, at sådanne forandringer vil påvirke både dit parforhold, forældreskab og dit arbejdsliv. Ofte kan depressive ikke finde glæden i parforholdet, ligesom de kan have svært ved at give. Det kan være svært at finde glæden ved samværet med børnene og det kan være svært at overskue, at være noget for sine børn. Endvidere kan det føles som et åg, at skulle kæmpe sig igennem en arbejdsdag.

Derfor er det vigtigt, at få behandlet depressionen. I Abelhus psykologcenter tilbyder vi en professionel depressionsbehandling, der baserer sig på kognitiv terapi. Vi har mange års erfaring med behandling og har gode resultater. Kontakt os endelig, hvis du vil vide mere. 

Depressions symptomer

De typiske tegn på depression er nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse. Tanker omkring selvmord, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser og ændringer i appetit og vægt.

De fleste mennesker kender disse symptomer uden at kategorisere dem selv som depressive. Har man en depression er symptomet globalt. Det betyder at det er tilstede hele tiden, mens man har depressionen. Hvis man ’blot’ har et svingende humør, er det altså ikke en depression.

Årsager til depression

Depression i familien – Arvelighed

Depression er arveligt, og løber det i din familie, har du højere risiko for at få en depression. Man anslår at arvelighed står for ca. 40%, hvilket er ret betydeligt. Er der depression i din familie, behøver du ikke nødvendigvis også få en depression. Du er blot disponeret for en højere risiko, end hvis der ikke er depression i din familie.

Bekymret personlighed

Har man et sårbart sind med tendens til at have mange bekymringer, kan man være mere modtagelig for at få en depression.

Socialt udsat

Depression diskriminerer ikke på alder, køn eller etnicitet. Det kan ramme alle mennesker. Dog viser undersøgelser at socialt udsatte mennesker oftere får en depression.

Fysiske sygdomme

Hjerte-kar sygdomme kan faktisk øge risikoen for at få en depression. Får man medicin for en sygdom, kan en af bivirkningerne være depression. Depression er eksempelvis en bivirkning ved både betablokkere og binyrebarkhormon.

Traumer i barndommen

Har man oplevet overgreb, svigt eller manglende omsorg kan dette resultere i, at man får en depression senere i livet. Har man i sin barndom oplevet gentagne skuffelser, meget kritik eller mangel på kærlighed, kan det også medføre en depression senere i livet. En depression kan blive fremprovokeret, hvis man eksempelvis oplever endnu en skuffelse eller lignende i sit voksne liv. Det kan ske, selvom denne nyligt oplevede skuffelse kan virke ubetydelig.

Voldsomme oplevelser i livet

Det sker, at man i sit liv oplever noget som vender alt på hovedet. Sådan en oplevelse kan forsage depression. Det kan være en voldsom skilsmisse, en uønsket flytning eller dødsfald blandt de nærmeste. Det kan være en pensionering eller en barsel, som ikke rigtig lever op til forventningerne.

Diagnosticering af depression

Når en patient diagnosticeres med depression, ser man på kernesymptomer og ledsagesymptomer. Her måles ud fra, hvor mange kernesymptomer og hvor mange ledsagesymptomer patienten har.

Kernesymptomer

  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedtrykthed
  • Nedsat energi eller højere tendens til at blive træt

Ledsagesymptomer

  • Selvmordstanker eller tanker om død
  • Forstyrrelser i søvn
  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Rastløshed, hæmning eller indre uro
  • Følelse af skyld eller selvbebrejdelse
  • Ændring i vægt eller appetit
  • Besvær med at tænke og koncentration

Depressioner kan forekomme i let, moderat eller svær grad. De kan forekomme periodisk hvor de er tilbagevendende. De kan også forekomme som en enkeltepisode. Om depressionen er let, moderat eller svær, vurderes efter mængden af kernesymptomer og ledsagesymptomer. 

Let depression: 2 kernesymptomer og 2 ledsagesymptomer

Moderat depression: 2 kernesymptomer og 4 ledsagesymptomer

Svær depression: 3 kernesymptomer og 5 ledsagesymptomer

Disse symptomer skal have en varighed på minimum 14 dage, før man diagnosticerer med depression.

Lang de fleste bliver raske efter behandlingen af depression, men har en øget risiko for at få depression igen.

Fejldiagnosticering af personlighedsforstyrrelse

Til tider sker der det, at klienter får den forkerte diagnose hos lægen. En del klienter som virker depressive og undertiden selvmordstruede, viser sig efterfølgende at være personlighedsforstyrrede. Depressivitet kan være et personlighedstræk, hvor personen har en depressiv personlighedsstruktur eller man kan have borderline, hvor man som en del af denne lidelse også kan blive meget nedtrykt. Behandlingsformen afhænger af arten. Er der tale om en almindelig depression, kan den ofte behandles ved et korterevarende terapiforløb. Behandlingen af en personighedsforstyrrelse er en længerevarende proces. En sjælden gang kan, hvad der ligner en depression være forstadiet til begyndende skizofreni.

Depression behandling: Kognitiv terapi imod depression

Er diagnosen stillet korrekt vil 10-12 samtaler med en psykolog i mange tilfælde være nok. Det vil medføre at klienten vil føle sig i stand til at leve et normalt liv uden forstemthed. Terapi virker mindst lige så effektivt mod depressioner som medicin. Derudover har det også en langt bedre langtidsvirkning og er uden bivirkninger.

Tal på depression i Danmark

Det anslås at 3-5% af den danske befolkning lider af depression. I Danmark regner man med at ca. 15-25% af alle kvinder vil få en depression i deres liv. Mængden af mænd der får en depression i løbet af deres liv, forventes at være 7-12%.

Har du brug for depressions behandling?

Hos Abelhus psykologcenter har vi god erfaring med depression behandling. Vi anvender kognitiv terapi mod depression, da vi har god erfaring med denne metode. Abelhus psykologcenter har mere end 13 års erfaring og har igennem årene hjulpet mange mennesker med helt individuelle problemer. Vi tilbyder blandt andet behandling af angst, agorafobi, OCD, personlighedsforstyrrelser, stress og parterapi.

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig? Så er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, eller ringe til 33 26 25 42.