Kognitiv terapi mod overvægt

Kognitiv terapi mod overvægt

Kognitiv terapi mod overvægt – Du kan opnå et sundt og naturligt vægttab uden afsavn ved at lære, hvordan du opnår kontrol med dine tanker og følelser i relation til spisning.

Mange mennesker  taber sig vha. diverse slankekure, for blot efter en periode at konstatere, at vægten igen stiger, når kuren er ophørt. Årsagen til dette er, at de ikke grundlæggende har ændret deres forhold til mad. Ved hjælp af kognitiv terapi mod overvægt lærer du at kontrollere din trang til at spise uhensigtsmæssigt og imødegå de tanker som indtil nu har forhindret dig i at opnå et varigt vægttab. Du lærer strategier, så du ikke længere behøver at spise for at dæmpe følelser og du bliver bevidstgjort om dine spisemønstre og hvilke behov du søger at dække, når du overspiser.

Abelhus psykologcenters tilbud om kognitiv terapi mod overvægt, altså slankecoaching, er tiltænkt personer, som er overvægtige, hvilket vil sige, at du som udgangspunkt skal have et BMI på over 25 for at være i målgruppen for denne behandling. Behandlingen er et individuelt forløb ved psykolog, hvor der arbejdes med udgangspunkt i din specielle livssituation.

Slankekure virker ikke?

De fleste slankekure resulterer i vægttab på kort sigt og vægtstigning på langt sigt. Dette skyldes at varigt vægttab mere handler om psykologi end om kost og motion. Selvfølgelig er det kalorieindtaget og forbrændingen, som bestemmer din vægt, men det er psykologiske processer, som styrer den adfærd der får dig til at spise for meget eller forkert. Derfor er slankekure sjældent en god ide. Det sunde og naturlige vægttab får du ved at arbejde med dig selv og dine spisevaner og dine tanker og følelser i relation til disse sammen med din psykolog. Resultatet bliver en stabil sund og naturlig vægt.

Hvad er kognitiv terapi?

Ved kognitiv terapi arbejdes der med kognition, altså ens tankeproces. Kognitiv terapi er en metode der tager udgangspunkt i, at den måde vi tænker om os selv, ikke bare er noget som ’er’, men noget vi rent faktisk kan arbejde med og ændre på. Vi arbejder ud fra, at der kan arbejde med følelser og at man kan påvirke disse.

Hvad går behandlingen ud på?

Når vi opstarter et behandlingsforløb med kognitiv terapi mod overvægt, plejer vi at opstarte et forløb som varer en 5-6 sessioner. De første 2-3 sessioner placeres med en uges mellemrum og de resterende placeres med 1 måneds mellemrum.

Samtalerne vil have fokus på kost, motion og motivation for vægttabet. Derudover vil der være fokus på de psykologiske mekanismer, der kan spænde ben for at det lykkes. Er det relevant, vil vi også tale om opvækst, traumer og psykologiske problemer. Vi vil altså tale om alle de forskellige aspekter som kan påvirke dit vægttab.

Hvorfor virker kognitiv terapi mod overvægt?

Når man anvender kognitiv terapi mod overvægt, virker det kun hvis man sideløbende arbejder med sine spisevaner, sit aktivitetsniveau. Det virker hvis man altså laver sine ’lektier’. Ved kognitiv terapi arbejder man med at forstå hvorfor man eksempelvis har det spisemønster, som man har, og prøver herefter at lave forandringer i levemåde og tankemønster. Kognitiv terapi går som tidligere nævnt, ud på at forstå sammenhængen imellem tanker, følelser, adfærd og krop. Når man er i stand til at forstå dette, kan man aktivt foretage vigtige ændringer.

Forskning viser faktisk at kognitiv terapi anvendt i forbindelse med at reducere overvægt kan hjælpe med at:

– Overholde en diæt og øge motivationen ift. at holde din diæt og motionere

– Håndtere de tanker der kommer, hvis du falder i, og ikke overholder sin diæt, eller motionsplan

– Ændre dit kropsbillede, altså den måde du ser på din krop. Dette kan øge selvværdet.

– Håndtere stress bedre

Sammenhæng med psykosociale problemer

Som følge af overvægt, er der en øget forekomst af lavt selvværd, depression, social isolation og angst. Derfor kan det anbefales, at der arbejdes både med sind og krop, når du forsøger at smide nogle ekstra kilo. Ved kognitiv terapi arbejdes der netop med kropsopfattelsen, som kan være med til at skabe lavt selvværd, depression, social isolation og angst.

Hvad er BMI?

En BMI er en måleenhed man anvender, når overvægt måles. Er der tale om overvægt inddeler man i 2 index; overvægt og svær overvægt eller fedme. BMI står for body mass index.

Hvordan udregner man sin BMI?

Når man udregner sin BMI tager man sin vægt i kilo og dividerer det med sin højde i meter.

Altså vægt (kg) / højde (m) = BMI.

Er din BMI større end eller lig med 25, betyder det at du er overvægtig. Er din BMI større end eller lig med 30, betyder det at du er svært overvægtig eller fed.

Når man måler i BMI, tages der ikke højde for fordelingen af fedt og muskler i kroppen. Det betyder altså at man ikke helt kan regne med graden af overvægt ift. BMI.

Har du brug for kognitiv terapi mod overvægt?

Hos Abelhus psykologcenter tilbyder vi kognitiv terapi mod overvægt, som en del af vores ydelser. Vi har god erfaring med kognitiv terapi som et terapeutisk middel mod overvægt. Ønsker du at vide mere om kognitiv terapi? Eller ønsker du måske at bestille tid til et behandlingsforløb? Uanset hvad, så er du mere end velkommen til at kontakte os via kontaktformularen eller ringe til os på 33 26 25 42.