Behandling af Stress

Behandling af Stress

Det er vigtigt at reagere på kroppens stresssignaler, da du risikerer en langvarrig sygemelding, fyring og udvikling af depression, hvis du gennem længere tid udsætter dig selv for en større stresspåvirkning end du kan magte. Folk går ofte ned med stress, når de samtidigt udsættes for store belastninger både arbejdsmæssigt og privat. I Abelhus psykologcenter fokuserer vi på det hele menneske og din totale livssituation. Vi har gode erfaringer med at få folk tilbage på arbejdsmarkedet igen, efter behandling af stress.

Sådan foregår kognitiv stressbehandling

En behandling af stress hos psykolog i Abelhus psykologcenter på Frederiksberg starter med en assesment, hvilket vil sige en afdækning af belastningsfaktorer og beskyttende faktorer i dit privatliv, dit arbejdsliv og konstitutionelle faktorer hos dig selv, som kan have betydning.

Herefter vil behandlingen fokusere på hvordan du både kan reducere belastningerne og hvordan du kan håndtere de belastningsfaktorer, som du ikke kan eliminere gennem et arbejde der kaldes kognitiv omstrukturering.

Behandling af stress er godt – men forebyggelse er bedre.

Læs her om forebyggelse af stress.

Læs mere

Stresssymptomer:

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Depression
 • Søvnproblemer
 • Agressivitet