Behandling af selvværdsproblemer

Behandling af selvværdsproblemer

Behandling af selvværdsproblemer

Er du utilfreds med dit udseende, din krop eller din person, selvom andre synes du er pæn og godt kan lide dig, så har du måske problemer med dit selvværd. Lavt selvværd kan  komme til udtryk som usikkerhed, når du er sammen med andre og i  søgen efter andres bekræftelse. Selvværdet handler om de tanker du har om dig selv og de følelser disse tanker udløser.

Dit selvværd  grundlægges i barndommen i samspillet med dine forældre og præger din evne til at føle dig værdig til andre menneskers kærlighed. Elskes du betingelsesløst som den du er, grundlægges fundamentet for et  højt selvværd. Udsættes du for massiv mobning senere i livet, kan det reducere dit selvværd, ligesom samvær med andre mennesker, der viser dig at du betyder noget for dem og er noget særligt, kan styrke dit selvværd.

Det har store konsekvenser at leve med et lavt selvværd

Dit selvværd styrer mange af dine handlinger og har du et  lavt selvværd kan det ikke undgå at præge  de valg du træffer for sit liv. Det vil præge de muligheder, du ser for dit liv og de valg du træffer. Et lavt selvværd kan betyde at du ikke får udnyttet dit potentiale, så du ikke får det kærlighedsliv du kunne have haft, den omgangskreds eller det arbejde som du godt kunne tænke dig. Måske søger du ikke at realisere egne mål men i stedet mål, som du tror andre vil elske dig for.

Har du et lavt selvværd vil du ofte have et dårligt humør og du vil ikke føle at du slår til og du vil formodentlig ikke søge at ændre din livssituation, fordi du tænker; at det er dømt til at mislykkes. På den måde risikerer du at komme ind i en nedadgående spiral.

Selvværd kan styrkes

Gennem samtale med en psykolog der engagerer sig i dig og dit liv, kan du styrke dit selvværd. I Abelhus vil dine tanker om dig selv blive udfordret og du vil opnå en større selvaccept. Dette vil påvirke dine følelser og din opfattelse af valgmuligheder. Således vil du kunne få igangsat en positiv spiral. Lad os hjælpe dig med dine selvværdsproblemer.