Hjælp til kriser og sorg

Hjælp til kriser og sorg

Tab, kriser og sorg er en uundgåelig del af livet. De fleste tab, kriser og sorg kommer vi som mennesker helskinnet igennem med familie- og venners hjælp. Vi kan dog alle komme i  situationer, hvor ovennævnte ikke er tilstrækkeligt. For nogen mennesker kan det være tabet af et barn. For andre kan det være selvmord hos et familiemedlem, som aktualiserer behovet for psykolog samtaler.

Der eksisterer ingen objektive kriterier for hvornår et tab eller en krise er behandlingskrævende. Det er fordi en krises forløb afhænger at den individuelle livshistorie. Og det afhænger af sårbarheden hos den enkelte, netværkets karakter og selvfølgelig selve tabet.

Dødsfald, alvorlig sygdom, vold-overfald, fyring fra job og skilsmisse er almindelige årsager til at mennesker kontakter en psykolog. Ofte sker dette, når personen efter længere tid stadig er ked af det. Det sker når der opleves at venner og familie signalerer træthed, udmattelse eller manglende engagement i forhold til at tale om det, der går personen på.

Kriseforløb beskrives ofte som gennemløbende fire faser:

  • Chokfasen
  • Reaktionsfasen
  • Bearbejdningsfasen
  • Nyorienteringsfasen

Psykolog hjælp kan principielt sættes ind i alle faser, når den akutte chokfase er overstået. En vigtig del af hjælp til kriser og sorg består  i at lytte og stille de “rigtige” spørgsmål.