Generaliseret Angst – Hvad er det?

Generaliseret Angst – Hvad er det?

Generaliseret angst viser sig som en frit flydende angst eller nervøsitet, der ikke er afgrænset til specielle situationer. Det er karakteristisk at, personer med generaliseret angst har meget let til bekymringer. Bekymringerne kan være meget forskellige, men ofte ses om den private økonomi, om jobsikkerheden eller om fyringsrisiko. Endvidere bekymringer om alvorlige sygdomme – sygdomsangst, meget almindelige hos personer der lider af generaliseret angst. Bekymringen kan være en angst for selv at få sygdommen.

Det kan også være frygt for at ægtefællen/partneren, børn eller forældre bliver ramt af alvorlig sygdom. Mange mennesker med generaliseret angst bekymrer sig om børns, partners eller forældres færden. Eksempelvis i trafikken eller i nattelivet og frygter det værste. Undertiden får det personerne til at ty til kontrollerende adfærd, som skaber andre typer af problemer.

Uspecifikke bekymringer

Endvidere ses mere uspecifikke bekymringer omkring, hvordan det vil gå børnene i fremtiden. Det kan eksempelvis være i forhold til uddannelse, arbejde og ægteskab. Bekymringerne kan også handle om større spørgsmål som f.eks. klimasituationen, flygtningestrømme, terror etc. Modsat kan helt nære mindre ting som f.eks. at møde til tiden give anledning til bekymringer.

Fælles for alle disse bekymringer, store som små er, at de kommer ud af kontrol og bliver overdimensionerede. Det gør at de kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget i patientens bevidsthed. Der er en forskel på almindelig bekymringer, som de fleste kender til og bekymringer hos personer med generaliseret angst. Ved generaliseret angst handler det ikke om bekymringernes indhold, men hvor meget bekymringerne kommer til at fylde hos personen.

Ud over bekymringstendensen kan der være autonome symptomer. Det kan være:

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed

Det kan være symptomer fra bryst og mave:

 • Åndenød
 • Trykken/smerte i brystet
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kvalme
 • Uro i maven

Der kan være psykiske symptomer såsom:

 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Dødsangst
 • Frygt for at blive sindssyg

Endelig kan der ses:

 • Muskelspændinger eller muskelsmerter
 • Rastløshed
 • Synkebesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Indsovningsbesvær

Hyppighed

I Danmark regner man med at 1-3 % af befolkningen på et givet tidspunkt har generaliseret angst. Studier i USA viser en lidt større hyppighed. Det afspejler måske at graden af tryghed, sikkerhedsnet og konkurrence i de forskellige samfund spiller en rolle for angsttilstandenes udbredelse.

Behandling af generaliseret angst

Generaliseret angst behandles med psykoterapi i form af psykologsamtaler enten alene eller i kombination med medicinsk behandling. Behandling baseret på principper fra kognitiv terapi eller metakognitiv terapi har vist sig effektiv og anbefales i mange kliniske retningslinjer.

De grundlæggende principper i disse retninger indebærer at patienten skal bringes til at forstå, hvordan følgende interagerer i uhensigtsmæssige mønstre:

 • Tanker
 • Følelser
 • Handlinger
 • Kropsfornemmelser


Det lyder let og enkelt, men i praksis er en kompliceret og svær opgave. En opgave som de færreste vil kunne gøre . Det lyder meget let, men det er en svær opgave. En opgave som de færreste med den slags problemer kan løse på egen hånd.

I Abelhus Psykologcenter har vi gode resultater med behandling af patienter med generaliseret angst. I Abelhus psykologcenter vil du blive behandlet af en erfaren psykolog.