Hvad er depression?

Hvad er depression?

Over 200.000 danskere lider i dag af en depression, nogle med en sværere depression og andre med en mildere form. Lige meget i hvilken grad depressionen forefinder sig, bør den tages alvorligt, så der kan blive taget hånd om den, inden depressionen udvikler sig.

Hos Abelhus Psykologicenter har vi over 12 års erfaring med behandling af depression. Vi sørger for professionel psykologisk behandling i hyggelige omgivelser eller ved hjemmebesøg. Derudover tilbyder vi også aften konsultation, hvis det kniber med at finde tid i dagstimerne. Læs med og få svar på spørgsmål som Hvad er depression?, Er der en sammenhæng mellem depression og angst? Er der flere forskellige depression typer?

Men hvad er depression?

Depression er en psykisk lidelse og den ses ved flere forskellige symptomer der er kombinerede. Disse symptomer kan være reduceret energi, svær træthed, følelsen af nedtrykthed, manglende lyst eller interesse. Ydermere vil disse være kombinerede med symptomer som nedsat selvtillid, tanker om selvmord, koncentrationsbesvær, indre uro, søvnforstyrrelser og betydningsfulde ændringer i forhold til vægt og appetit. 

For at der er tale om en depression, afhænger af en diagnosticering fra en lægefaglig person. Ydermere skal symptomerne være regelmæssige, det vil sige at de skal forekomme hver dag eller næsten hver dag gennem en periode på mindst 14 dage. 

Alle mennesker kan have nogle af symptomerne i lettere grad ind imellem, hvilket ikke behøver at betyde at man har en depression. Hvor svær en depression man har afhænger af hvor mange kernesymptomer og ledsagesymptomer man lider af. Dog skal man lide af minimum 2 kernesymptomer og 2 ledsagesymptomer for at kunne få diagnosen depression. 

Minimum 2 af følgende kernesymptomer:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat energi eller øget tendens til at blive træt

Minimum 2 af følgende ledsagesymptomer:

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelse eller skyldfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Besvær med at tænke eller koncentrere sig
 • Indre uro, rastløshed eller hæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændring i appetit eller vægt

Lægen vil spørge ind til alle disse symptomer og for mange vil det være en lettelse at tale med en om de tanker man har. Om det så er rastløsheden, tanken om død eller noget tredje, så vil dette være med til at hjælpe dig videre på vej i den rette behandling. Nu før du bliver opmærksom på symptomerne, nu større chance er der for hurtig at komme ud af depressionen igen. Ud over at lægen vil tale med dig om symptomer, vil lægen også spørge om andre ting, tage blodprøver samt lave en kropslig undersøgelse. Dette er for at sikre dig den helt rette behandling. 

Hvad-er-depression

Hvem bliver ramt af depression?

Som udgangspunkt kan alle blive ramt af depression. Hyppigheden er dog markant større hos kvinder end hos mænd, hvor dobbelt så mange kvinder lider af depression. Samtidig er det også oftere ældre end yngre mennesker der får en depression, hvor depressionen hos den ældre vil være i sværere grad end hos den yngre. 

En depression kan også vise sig hos børn, dette sker sjældent og hvis den viser sig, vil symptomerne oftest komme til udtryk på andre måder end normalt. Dette sker fordi børn ikke kan udtrykke sig på samme måde som voksne og dermed vil det komme til syne med andre symptomer som ondt i kroppen, passivitet og markant nedsat energi.  

Hvad er depression hos unge?

Depression hos unge mellem 15 og 19 år er siden år 2000 tredoblet. Dette kan skyldes to forskellige grunde, den ene er det ikke længere er så tabubelagt at søge hjælp som førhen, den anden grund er at der i dag er langt større pres på de unge i forhold til krav fra skolen, forældre og i forhold til udseende. 

En depression tidligt i livet kan have store konsekvenser for både den unges liv på daværende tidspunkt, men også senere hen. Det kan ses på sociale relationer, uddannelse og senere arbejdsliv. Det er derfor ekstra vigtigt at en ung med depression kommer hurtig i behandling, for bedst muligt at forhindre en depression i svær grad. En depression hos unge minder til dels om depression hos voksne, men ofte ses der også øget irritabilitet og et udadtil aggressivt adfærd. 

Før teenagealderen er hyppigheden af depression ens hos drenge og piger, men efter teenagealderens indtræden, er det oftere pigerne der får en depression end drengene. 

De typiske symptomer ved større børn og unge:
 • Manglende lyst til interesser og aktiviteter, som før har givet glæde
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Nedsat glæde ved samvær med kammerater
 • Uro i kroppen
 • Isolering
 • Smerter i hoved, mave og muskler
 • Søvnproblemer
 • Dårlige skolepræstationer/indlæringsvanskeligheder
 • Nedsat selvtillid
 • Irritabilitet

Ved behandling af børn og unge, er det ikke kun barnet der er i behandling, men også forældrene så man sammen kan arbejde om at få barnet i bedring. Derudover skal der ses på barnets miljø, om der skal gøres en indsats der for at kunne gøre vejen ud af depressionen nemmere, ved evt. skoleskift, opstart på fritidsinteresser eller andre positive tiltag for barnet. 

Vi har god erfaring med behandling af unge hos Abelhus Psykologicenter, så det er altid muligt at ringe og høre nærmere vedrørende en ung der har brug for behandling eller en samtale. 

Hvad er depression hos ældre?

Depressioner hos ældre viser sig oftest at være sværere end hos yngre. De ældre klager ofte over træthed, manglende lyst til at leve, ængstelighed, problemer med at huske og koncentrere sig, samt at de føler sig irritable. Den ældre kan også have tendens til at beklage sig over de samme ting, ting som andre anser som bagateller. Her stilles diagnosen ud fra sygehistorie og i mange tilfælde bruges der spørgeskemaer.

Ældre mennesker kan have mere atypiske depressioner end yngre mennesker og depressionen kan være grundet den medicin der bliver indtaget. 

Hos Abelhus Psykologicenter tilbyder vi også hjemmebesøg. Dette kan være en fordel med ældre, da konsultationen dermed foregår i trygge rammer og især hvis den ældre har gangbesvær, er sengeliggende, lider af angst eller andre problematikker. 

Når partneren har en depression:

Et sundt og godt parforhold har stor betydning for livskvaliteten. Men en depression kan ikke kun forekomme hos singler, men også hos personer der er i et forhold. 

Lider man af depression og er i et forhold, kan det give rigtig god mening at tage parterapi, for at være på forkant med hvad man skal være særlig opmærksom på i den følsomme periode. Hos Abelhus Psykologcenter har vi mere end 12 års erfaring med parterapi og kan dermed hjælpe dig og din partner godt igennem depressionen. Husk at der ikke nødvendigvis behøver at være problemer i parforholdet for at kunne få en positiv oplevelse ud af en samtale med os. Så kom godt igennem depressionen sammen med de rette værktøjer. 

Forældreskab og depression

Som forælder til især småbørn kræver det en del engagement. Dette kan være svært, hvis du er forælder med depression. En depression gør ofte at personen ikke rummer lige så meget energi og dermed ikke kan være med til at aktivere barnet. Børn spejler sig i deres forældre og afventer forældrenes reaktion. En forælder med depression vil ikke kunne vise glæden eller begejstring fx under en leg. Hvis barnet ikke oplever denne reaktion fra sin forælder, kan det være med til at hæmme barnets udvikling, da barnet ikke kan spejle sig i den depressive forælder. Barnet vil i stedet kunne udvikle sig langsommere end normalt eller udvikle et passivt adfærd. 

Det kan være svært som en forælder med depression at kunne rumme sine børn. Vi kan hjælpe med at få de bedste redskaber til at kunne agere som forælder til trods for en depression, så depressionen ikke overtager forældrerollen. Kontakt os og hør mere, om hvad vi kan gøre for at få familielivet til at køre på skinner. 

Hvad-er-depression

Stress og depression

Symptomerne på stress og depression kan ligne hinanden meget, men er ikke de samme. Dog kan de blive følgesvende hvis man ikke kommer i behandling. Forskellen på stress og depression er, at depression er en sygdom hvor stress er en belastningstilstand. Stress kan være kortvarig i forbindelse med fx eksamen eller den kan være langvarig og kronisk, hvor den så kan føre til psykiske sygdomme som fx depression og angst, og fysiske sygdomme som fx åreforkalkning, forhøjet blodtryk og migræne. 

Fysiske symptomer på stress
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Svedeture
 • Nedsat immunforsvar – hyppige infektioner
 • Appetitløshed
 • Svimmelhed
 • Diarré
 • Rysten på hænderne
 • Nedsat lyst til sex
Psykiske symptomer på stress
 • Træthed 
 • Søvnproblemer
 • Hukommelsesbesvær
 • Ulyst
 • Anspændthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Utålmodighed
 • Angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst
 • Depression

Hos Abelhus Psykologcenter hjælper vi dig gerne videre, når du er ramt af stress. På denne måde kan du hurigere komme ud af den stressede tilstand og være bedre til at kende signalerne for stress, samt forebygge stress, hvis den skulle vise sig igen.

Arbejde og depression

Lider man af en depression og stadig er i arbejde, kan dette i nogle tilfælde godt kunne lade sig gøre. Dog skal man være opmærksom på, at man som ramt af en depression ikke kan arbejde på samme niveau som tidligere. Dette vil først kunne lade sig gøre, når man igen er blevet rask. 

En god ide, hvis man stadig ønsker at være på arbejdspladsen under sin depression, er at tage rutineopgaver. Derudover vil det være at foretrække, hvis der kan være ro på arbejdspladsen, da en depression kan skade koncentrationsevnen. 

Det er op til den enkelte at fortælle arbejdspladsen om sin sygdom, da det stadig kan være et tabubelagt emne på nogle arbejdspladser. Det kan være en fordel at fortælle arbejdspladsen om sin sygdomsperiode, da de kan være med til at støtte med de rette arbejdsopgaver og derfor ved hvorfor der er en ændring i personligheden hos medarbejderen.

Ved at aftale ændringer i samarbejdet, som fx nedsat arbejdstid eller ændringer i arbejdsopgaver, kan risikoen for at miste en medarbejder til et langtidsvarende sygdomsforløb mindskes. Dermed mister man som medarbejder heller ikke tilknytningen til arbejdspladsen, som der ellers ville ske, når der er tale om længere tids sygdomsforløb. 

depression

Hvad er depression?

Ifølge sundhed.dk lider 3-5 % danskere af depression, men omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen og mange af dem der går til lægen, fortæller aldrig at de reelt føler sig deprimerede. Alle mennesker er vandt til at svinge i stemning, så at de nogle dage ser positivt på tingene og andre dage er lidt mere sortseere. Dette er helt normalt. Det er dog vigtig at være opmærksom på symptomerne og hvor lang en periode der er tale om. 

Årsagen til depression er ukendt. Men man mener at kunne finde grunden i arvemassen kombineret med nogle ydre omstændigheder. Dermed kan man som person være disponeret for depression, men ikke nødvendigvis udvikle en depression, da de ydre omstændigheder ikke påvirker i sådan en negativ retning, at det vil udløse en depression. 

Hvorfor bliver folk deprimerede?

En kombination af den personlige disposition og den ydre påvirkning kan udløse en depression i forskellig grad, alt efter hvilken påvirkning det er personen har været udsat for. Alvorlig belastning i barndommen kan sætte sine spor i hjernens stresshåndteringssystem. Dermed kan man blive mere følsom over for stress og dermed have større sandsynlighed for at udvikle depression senere i livet. 

En hyppig type depression sker ved mangel på sollys, som typisk sker i vinterhalvåret og dermed er kendt som vinterdepression. 

En depression er en psykisk sygdom, der kommer til syne ved vedvarende nedtrykthed, manglende lyst og interesse, samt nedsat energi eller større træthed end normalt. Dette kommer til syne, når ting der normalt vil skabe glæde hos en person, nu ikke længere bliver positivt påvirket. 

Det vigtige at huske ved en depression er, at personen ikke pludselig er blevet doven og at en depression ikke er tegn på personlig svaghed. 

Patienter med depression føler ofte træthed, , smerter i kroppen, dårlige mave, manglende appetit, vægttab, dårlig nattesøvn, nedsat lyst til sex. Depressionen er ofte årsag til tankemylder, sværere ved at føle glæde, sove dårligt, følelsen af indre tomhed, angst, følelsen af ikke at være noget værd. 

Hvordan behandles depression?

Hvilken type behandling der er nødvendig for at behandle en depression, afhænger af depressionens sværhedsgrad. Behandlingen indeholder først og fremmest behandling af den pågældende depression, men den indebærer også forebyggelse af mulige fremtidige depressioner. 

Psykologsamtaler

I Danmark bruges der mest kognitiv adfærdsterapi. Disse samtaler skal hjælpe den depressive med den negative tankegang, tankestrukturer og tendensen til at se selvnedsættende på sig selv. Terapi virker lige så effektivt som medicinsk behandling, er uden bivirkninger og ydermere hjælper terapien mere langtidsvirkende. Ud over behandlingen af den pågældende depression, vil samtalerne også foregå som forebyggende samtaler, for at undgå fremtidige depressioner. 

Medicinsk behandling

Her vil der blive brugt antidepressiv medicin, også kaldet antidepressiva (SSRI og TCA). Disse bruges ved svære og moderate depressioner, der ikke vil gå over af sig selv. Den antidepressive medicin vil hjælpe til bedre søvn og appetit, få træthed og ligegyldighed til at aftage, samt afhjælpe uro og angst. Derudover virker medicinen selvfølgelig også antidepressivt.  Dog skal man være opmærksom på, at nogle typer antidepressiv medicin i starten kan virke sløvende og gøre en mere søvnig. 

Elektrochok

Denne type behandlingsform tages i brug hvis der er tale om svær depression. Hvis den medicinske behandling ikke hjælper eller elektrochok før har vist sig effektiv som behandling på den pågældende person. Ved den svære depression skal der være fare for selvmord, psykotiske symptomer, stærk angst og forvirring. Selve behandlingen er ved at patienten er i fuld bedøvelse, hvorefter man sender et let kortvarigt strømstød gennem hjernen. 

Lysterapi 

Lysterapi er en behandling som du selv kan vælge at supplere med. Den viser sig især effektiv ved vinterdepressioner. Lysterapien er med til at stabilisere døgnrytmen, hvor lyset bruges om morgenen. Den giver mere energi og får niveauet af serotonin i hjernen til at stige. 

Lysterapien er med til at øge effekten af den antidepressive medicin. På den måde hjælpe til at forkorte sygdomsforløbet. 

Andre behandlingsmetoder

Derudover kan du selv gøre noget. Først og fremmest er det vigtigt at søge behandling hos en læge. Når du har gjort det, kan du selv supplere med forskellige indsatser. Det er vigtigt at du sørger for sund og varieret kost. Derudover er det vigtigt ikke at have for stort et indtag af alkohol. 

Motion kan også mildne depressive symptomer, som en rask gåtur eller løbetur, hvor du får frisk luft og tankerne væk.

At føre dagbog over dagene og humøret, kan også være med til at hjælpe. Her kan man bedre se en udvikling i depressionen, som måske ikke ses i hverdagen. På denne måde kan det være nemmere at få øje på de fremskridt som er sket igennem behandlingsperioden. 

Behandling-af-depression

Kan jeg få depression igen?

Hvis du først en gang har været ramt af en depression, er du mere disponeret for at udvikle depression senere i livet end hvis du aldrig har været ramt af depression før. Over halvdelen af dem der før har haft en depression vil udvikle en ny depression. Dette sker oftest i sammenhæng med tab af en nær person eller ved en ulykke.

Det er dog muligt at mindske risikoen ved en ny depression med forebyggende behandling. Dette sker ved at forsætte behandlingen i seks til tolv måneder efter man er blevet rask. 

Har du spørgsmål til Hvad er depression?

Har du spørgsmål til hvad er depression? Eller ønsker du at vide mere om behandling af depression er du meget velkommen til at kontakte os.