Behandling af angst

Behandling af angst

Psykolog behandling af angst og angst symptomer

Vi behandler panikangst, generaliseret angst og enkeltfobier f.eks. social fobi  eller agorafobi.

Angst symptomer

De fysiske angst symptomer er hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, trykken for brystet, kvalme, maveuro, svimmelhed, og uvirkelighedsfølelse. Endvidere kan der forekomme rødmen, frygt for at kaste op, vandladnings eller afføringstrang.

Angstbehandling er mest effektiv, når det gøres med kognitiv terapi. Er der tale om en ren angstlidelse behandles det gennem et korterevarende forløb. Undertiden er angstlidelsen ikke en selvstændig lidelse, men et symptom på en anden psykisk lidelse f.eks. personlighedsforstyrrelse, skizofreni, OCD og så er det denne lidelse der skal behandles. Skizofreni behandles ikke hos  en privatpraktiserende psykolog men i psykiatrien.

Kognitiv terapi imod angst

Der er evidens for at kognitiv terapi har stor effekt på  behandling af angsttilstande. Væsentlige elementer i behandlingen er psykoedukation, udfordring af negative automatiske tanker, eksponering og adfærdseksperimenter samt udfordring af problemskabende leveregler.

Bekymrer du dig uforholdsmæssigt meget ?

Så lider du måske af generaliseret angst ?

Læs mere her

Angst hæmmer livsudfoldelsen

Kom i behandling inden for 14 dage.
Ring +45 33 26 25 42