Traume behandling

Traume behandling

Hvad er et traume og hvad er traume behandling?

Et traume bliver forsaget af en voldsom eller overvældende hændelse. Man har oplevet en trussel, som man ikke har formået at kæmpe imod eller flygte fra. Selvom truslen ikke er reel, er det afgørende, at den er blevet opfattet som reel. Ulykker, vold, sygdom, trusler mod ens liv. Ødelæggelse af sit hjem, krig og terror er nogle af de mange hændelser, som kan medføre et traume. Har man et traume, er det derfor vigtigt, at man får traume behandling.

Når der behandles et traume hos Abelhus Psykolog center har vi fokus klientens tænkning, følelser og adfærd i nuet. Her trækker vi tråde til traumet, hvor det er relevant, hvor mønstre gentages. Det hjælper klienten videre i sit liv og giver mulighed for en normaliseret hverdag.

Symptomer på et traume

Generelle symptomer på et traume er:

 • Manglende evne til at tale (lige efter traumets hændelse)
 • Hukommelsestab
 • Problemer med automatiske bevægelser
 • Søvnløshed
 • Irritabilitet
 • Vrede
 • Begrænsning af muligheder i livet
 • Håbløshed

Traume behandling – De forskellige typer af traumer

Choktraume

Et traume som finder sted lige efter en meget stressende hændelse. En hændelse, hvor man har fået et chok. Det kan eksempelvis være at man har oplevet en ulykke.

Symptomer ved choktraume

Spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, manglende libido, lav energi, panikanfald, tilbagetrukkenhed, hukommelsestab, koncentrationsbesvær.

Misbrugstraume

Et traume som er forsaget af et længerevarende misbrug. Det kan både være seksuelt misbrug, fysisk misbrug eller psykisk misbrug. Bliver et misbrugstraume ikke behandlet kan det føre til mentale forstyrrelser eller stofmisbrug.

Symptomer ved misbrugstraume

Panikanfald, søvnbesvær, angst, uregelmæssige spisevaner, depression, fortrængning.

Fødselstraume

For nogle kvinder kan det være en traumatisk oplevelse at føde. Det kan være en ekstrem stressende oplevelse og et fødselstraume kan medføre langvarige men.

Symptomer ved fødselstraume

Angst, søvnproblemer, undgåelsesadfærd, frygt for at føde igen, depression.

Krigstraume

Et traume som er forsaget af krig. Det er ofte mennesker, som har oplevet krig på tæt hånd, som får denne type traume. Hvis man har været udstationeret som soldat i krig, har man måske oplevet voldsomme hændelser. Her har man været nødt til at omstille sin hjerne, for bedre at kunne håndtere hverdagen i krig.

Symptomer ved krigstraume

Hukommelsestab, vrede, irritabilitet, tilbagetrækning, opmærksomhedsforstyrrelser.

Voldstraume

Et traume som er forsaget af vold, hvor man enten er offer til vold eller vidne til en voldshændelse. Har man oplevet vold i hjemmet, vil man være mere udsat for et voldstraume. Dette gælder også, hvis man har PTSD. En voldshændelse kan være en voldtægt, vold i hjemme, et overfald op gaden eller lignende.

Symptomer ved voldstraume

Tilbagetrukkethed, søvnproblemer, tilbageholdenhed, tomhedsfølelse, angst og angstanfald.

Ulykkestraume

Et traume som er forsaget af en ulykke. Man kan også få denne type traume selvom man ikke har oplevet skader eller fysisk overlast. Hverken på sig selv eller andre. Traumet vil omhandle ulykken, og vil kunne vare i lang tid efter ulykken er fundet sted. Det kan være et flystyrt, en bilulykke eller lignende.

Symptomer ved ulykkestraume

Hukommelsestab, livsændringer, søvnbesvær, panikanfald, frygt.

Barndomstraume

Denne type traume er forsaget af hændelser i barndommen, inden man er fyldt 6 år. Et barndomstraume kan være gemt i kroppen i mange år, før den viser sig. Da børn hele tiden er under udvikling, er det særligt vigtigt at dette traume bliver behandlet rettidigt. Et barndomstraume er forsaget af en traumatisk begivenhed som forældres skilsmisse, dødsfald eller lignende. Det kan også komme af misbrug (psykisk, fysisk eller seksuelt).

Symptomer ved barndomstraume

Forsinket udvikling, træthed, søvnløshed, mareridt, selvbebrejdelse, skyld, angst.

PTSD

Post traumatic stress disorder, er bedre kendt som PTSD. PTSD er en betegnelse af de psykiske og fysiske eftervirkninger der er fra et traume. PTSD er en lidelse, som har sit udspring i et traume.

Symptomer ved PTSD

 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Søvnproblemer
 • Hukommelsestab
 • Genoplevelse af traume
 • Flashbacks eller mareridt om traumet
 • Man undgår alt der kan minde om traumet
 • Man har oplevet en voldsom hændelse, eksempelvis voldtægt, krig, tortur eller lignende.

Udviklingstraume

Et udviklingstraume er et traume som er opstået i barndommen, hvor barnet har oplevet et svigt. Ikke nødvendigvis et bevidst svigt, men et svigt. Det kan være mangel på ubetinget kærlighed og omsorg, manglende accept, hospitalsophold, afvisning, vold eller andet. Ved et udviklingstraume er det et svigt oplevet af barnet. Det er selvom man som voksen måske ikke vil se situationen som et svigt.

Uspecificerede traumer

Ved et uspecificeret traume opleves flere af symptomerne på et traume, men hændelsen huskes ikke, eller vides ikke. Årsagen til et uspecificeret traume vil typisk være en af årsagerne nævnt under de forskellige traume typer. Har traumet varet siden barndommen, kan det vanskeliggøre behandlingen heraf – dog er det ikke umuligt.

Symptomer på uspecificerede traumer er blandt andet:

 • Hukommelsestab eller hukommelsesbesvær
 • Modløshed
 • Vrede
 • Irritabilitet
 • Søvnløshed eller søvnbesvær
 • Lavt energiniveau
 • Panikanfald

Traume behandling – Hjælp dig selv ud af traumet

 • Udtryk dig kreativt: Find en kanal hvori du kan udtrykke dine følelser. Det kan være ved at male, skrive, spille musik eller noget helt andet.
 • Brug din krop: Få din følelser ud ved hjælp af fysisk aktivitet. Yoga kan varmt anbefales.
 • Deltag i sociale aktiviteter: Prøv at opretholde en ’normal’ hverdag og deltag i sociale aktiviteter. Også selvom du måske ikke har særlig meget lyst til det.
 • Deltag i støttegrupper: Søg støtte hos andre som står i samme situation som dig. Det kan inspirere dig, at høre hvordan andre klarer sig igennem traumet og det kan reducere din følelse af isolation.
 • Undgå alkohol og narkotika: Brug af alkohol og narkotika kan forværre dine traumesymptomer. Det kan også forværre dine følelser af depression, angst eller isolation.
 • Få godt med søvn: mangel på søvn, kan gøre dine traumesymptomer værre. Sørg for at få den søvn, du har brug for.
 • Reducer stress: Prøv eventuelt kræfter med meditation, yoga eller vejrtrækningsøvelser.
 • Vær frivillig: At hjælpe andre mennesker kan hjælpe dig igennem dit traume. Det kan udfordre følelsen af hjælpeløshed, at hjælpe andre.

Har du brug for traume behandling?

Hos Abelhus Psykolog center behandler vi traumer, hvor vi har fokus på klientens tænkning, følelser og adfærd i nuet. Vi trækker tråde til traumet, hvor det er relevant og hvor mønstre gentager sig. Det vil hjælpe klienten videre i livet og giver mulighed for at få en normal hverdag igen.