Akut psykologhjælp

Akut psykologhjælp

Hvornår er der brug for akut psykologhjælp?

Akut psykologhjælp

Det kan være nødvendigt med akut psykologhjælp, hvis man er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Her kan det være i forbindelse med selvmordstanker eller ønsket om ikke at ville leve længere. En psykotisk tilstand, fx ved indtagelse af euforiserende stoffer, ved stærk aggressivitet eller ved svækket dømmekraft. Det er noget der er med til at udgøre en fare for andre omkring dig. 

I disse situationer er det vigtig at søge hjælp på et psykiatrisk hospital.

Hensigtsmæssig akut psykologhjælp

Måske er du ikke til fare for dine omgivelser. Men det kan alligevel være det bedst tænkelige at søge akut psykologhjælp, hvis parforholdet er ved at gå i stykker. Her kan det være med til at hjælpe forholdet videre og give troen tilbage, på at det er muligt med forandring. 

Det kan også være nødvendigt med akut psykologhjælp, hvis du står overfor stress, en depression. Eller på en anden måde har det så skidt, at din dagligdag ikke fungerer. Føler du dig selv fanget nede i et sort hul, ikke har overskud til andre mennesker? Eller mangler overskud til at få dagligdagen til at fungere. 

Selvom man har gået med nogle problematikker i en periode, som fx en måned, så kan det være meget relevant at få en akuttid. Det kan det, da man kan undgå mange tillægsproblemer eller følgesymptomer.

Hos Abelhus Psykologcenter tilbyder vi akut psykologhjælp. Her er det muligt at få en tid indenfor 24 timer.

Nødvendig med psykologhjælp, men ikke akut

Der kan komme en pludselig opstået situation i alles liv, hvorefter det kan være nødvendigt at have kontakt med en psykolog, for at få bearbejdet det hele. Men Selvom disse situationer er pludseligt opstået, betyder dette ikke nødvendigvis at man har akut brug for psykologhjælp. Det akutte behov kan ligge andre steder end ved samtaler med en psykolog. Det kan fx være nærhed og støtte fra sit eget netværk.

Hvem har brug for akut psykologhjælp?

Alle kan i princippet få brug for akut psykologhjælp. Der kan dog være forskel på hvilken type akut psykologhjælp der kan være brug for.

Der er ikke nogle der i princippet er mere disponeret for at have brug for akut psykologhjælp. Men har du tidligere haft brug for hjælp ved f.eks. depression og kan du mærke at symptomerne begynder at vise sig igen? Så kan det være gavnligt med en akut eller i det mindste en hurtig tid. På denne måde kan der være mulighed for at komme hurtigere ud af depressionen og undgå følgesymptomer.

Akut psykologhjælp København

2 cases fra virkeligheden

Ingen personlige fortællinger er ens og dermed skal disse cases ikke ses som en grund til at kontakte en psykolog. De skal ses som disse personers egen grund til at søge hjælp. 

Kvinde, 25 år

Et ungt menneske får en akuttid. Hun fortæller, at hun har haft en svær opvækst med et meget højt konfliktniveau mellem forældrene. Derudover har hun en narcissistisk mor, der ifølge kvinden kun var i stand til at se sine egne behov. Kvinden er sårbar og har tidligere haft en spiseforstyrrelse. Hun har rettet henvendelse på grund af et angstanfald, der har været så voldsomt, at hun er besvimet. Angstanfaldet viser sig at være udløst af en kombination af længere tids stort arbejdspres, kombineret med problemer i parforholdet. Hun begynder at føle skyldfølelse når hun har sex med sin kæreste, og begynder at få negative tanker om ham. Hun overvejer at forlade ham. 

Kvinden har ikke råd til et længerevarende terapiforløb, men får 8 samtaler, hvor den første er akut indenfor 24 timer. Hun får gennem samtalen en forståelse for, at hendes angst ikke er farlig og hun lærer at genkende angstsymptomerne. Ligeledes får hun værktøjer til at regulere sin angst og berolige sig selv. 

I de efterfølgende samtaler tildeles hun større indsigt i hendes egne følelsesmæssige reaktioner. Hun bryder med mønstre, der har fulgt hende gennem livet. Hun får mod på at blive hos kæresten og give sig hen. 

Kvinde, 36 år og mand, 40 år

Kvinden har ved et tilfælde opdaget, at han har været hende utro. De giver udtryk for, at de elsker hinanden og han har ingen forklaring på, hvorfor han bedrog sin kone. Han ønsker at blive i parforholdet fordi han elsker din kone, deres 2 børn, samt et tredje barn på vej. Hun ønsker også at de skal redde forholdet. Men de kan ikke tale om utroskaben uden at det ender i et kaotisk skænderi, hvor alle bliver kede af det. 

De bestiller en akuttid, hvor vi får talt om alt det der fungerer godt i forholdet. Vi får også talt om det som er udfordrende. Der bliver lagt en plan for individuelle samtaler med manden. Her lærer han at håndtere sine impulser bedre og forebygge tilbagefald. Dette sker sideløbende med at parret sammen kommer til parterapi. De får hurtig fælles forståelse for, at de begge bærer et ansvar for hvad der skete og de tager skridt mod forandring. Blandt andet ved at flytte børnene ud af soveværelset. Det skaber plads til hinanden som par og ikke kun som forældre.