Parterapi Frederiksberg og København

Parterapi Frederiksberg og København

Søger du parterapi på Frederiksberg i hjertet af København?

I Abelhus Psykologcenter har vi 13 års erfaring med at hjælpe par i vanskeligheder. Målet kan være at fremme intimitet og nærhed, begrænse konfliktniveau og skænderier, bearbejde utroskab eller simpelthen at hjælpe med at afklare om forholdet er bæredygtigt. Er parterapi aktuelt for din parter og dig, kan du bestille en konsultation via kontaktformularen. 

Parterapi på Frederiksberg

Når forhold går skævt holder parterne ofte op med at lytte til hinanden og reagerer ofte ud fra forhåndsantagelser og forventninger til den andens adfærd. God og effektiv parterapi indebærer arbejde med parrets kommunikationsform, så der genetableres en nysgerrighed og åbenhed over for hinanden. Man kan sige, at et godt forhold er ikke et forhold uden problemer, men et forhold, hvor man kan arbejde med problemerne.

Vi har rigtig gode erfaringer med, at det kan lykkes på relativt kort tid at skabe væsentlige forbedringer. Som psykolog forholder man sig neutral, respektfuld overfor parret ud fra den holdning, at der ikke eksisterer en ideel måde at leve sammen på. Opgaven går ud på sammen med parret at finde måder at kommunikere og relatere sig til hinanden på, som passer til det enkelte par. Endvidere arbejdes der med at parret indgår aftaler med hinanden og løser opgaver hjemme.

Et almindeligt forløb vil være, at psykologen taler med jer 5 gange. De første 3 gange er 1 1/2 time hver 14 dage og de 2 sidste gange er med 1 måneds mellemrum. Men er konfliktniveauet meget højt kan det være hensigtsmæssigt at mødes ugentligt i starten. Der er ikke to forløb, der er ens og alle kombinationer af individuelle og fællessamtaler kan aftales. Undertiden er forløbene længerevarende, fordi parret  tager  små skridt i den rigtige retning og andre gange er forløbene kortvarige.

Vi har erfaring med mange typer af par, hetero- og homoseksuelle, unge og ældre par og par både med og uden børn.

Parterapi i hyggelige og trygge rammer på Gammel Kongevej

Det er en stor fordel at parterapi udføres af psykologer, da der bag  parforholdsproblemer kan skjule sig individuelle psykologiske problemer, som kræver særlig viden og hensyntagen. Endvidere vil det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at kombinere parterapi med individuel terapi.

Parterapi foregår i behagelige rammer i København enten på vores klinik  på Gl. Kongevej 135A Frederiksberg i dagtimerne eller som konsultationer om aftenen på Hattesens Alle 8 Frederiksberg.

Typiske emner i parterapi er Jalousi, utroskab, seksuelle problemer, dårlig kommunikation og uhåndterlige konflikter, problemer med arbejdsfordelingen samt problemer i forhold til børnene.

 

Undgå skilsmisse

En skilsmisse har næsten altid store omkostninger både menneskeligt og økonomisk, og selvfølgelig i særlig grad, når parret har børn. Parterapi kan ofte være en god løsning både for at redde forholdet, men også for at komme videre hver for sig på en god måde.