Kognitiv terapi mod overvægt

Kognitiv terapi mod overvægt

Du kan opnå et sundt og naturligt vægttab uden afsavn ved at lære, hvordan du opnår kontrol med dine tanker og følelser i relation til spisning.

Mange mennesker  taber sig vha. diverse slankekure, for blot efter en periode at konstatere, at vægten igen stiger, når kuren er ophørt. Årsagen til dette er, at de ikke grundlæggende har ændret deres forhold til mad. Ved hjælp af kognitiv terapi lærer du at kontrollere din trang til at spise uhensigtsmæssigt og imødegå de tanker som indtil nu har forhindret dig i at opnå et varigt vægttab. Du lærer strategier, så du ikke længere behøver at spise for at dæmpe følelser og du bliver bevidstgjort om dine spisemønstre og hvilke behov du søger at dække, når du overspiser. Abelhus psykologcenters tilbud om slankecoaching er tiltænkt personer, som er overvægtige, hvilket vil sige, at du som udgangspunkt skal have et BMI på over 25 for at være i målgruppen for denne behandling. Behandlingen er et individuelt forløb ved psykolog, hvor der arbejdes med udgangspunkt i din specielle livssituation.

Slankekure virker ikke?

De fleste slankekure resulterer i vægttab på kort sigt og vægtstigning på langt sigt. Dette skyldes at varigt vægttab mere handler om psykologi end om kost og motion. Selvfølgelig er det kalorieindtaget og forbrændingen, som bestemmer din vægt, men det er psykologiske processer, som styrer den adfærd der får dig til at spise for meget eller forkert. Derfor er slankekure sjældent en god ide. Det sunde og naturlige vægttab får du ved at arbejde med dig selv og dine spisevaner og dine tanker og følelser i relation til disse sammen med din psykolog. Resultatet bliver en stabil sund og naturlig vægt.