Behandling af depression

Behandling af depression

De typiske tegn på Depression er nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker omkring selvmord, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser og ændringer i appetit og vægt. De fleste mennesker kender disse symptomer uden at man vil kategorisere dem som depressive. Har man en depression er symptomet globalt, dvs. det er altomfattende tilstede hele tiden, mens man har depressionen. Hvis man har et svingende humør, så er det ikke en depression.

Depressioner kan forekomme i let, moderat eller svær grad og være periodisk tilbagevendende eller forekomme som en enkeltepisode.

Endelig kan depressivitet være et personlighedstræk, hvor personen har en depressiv personlighedsstruktur. Behandlingsformen afhænger af arten. Er der tale om en almindelig depression, kan den ofte bedres væsentligt ved et korterevarende kognitivt terapiforløb, mens behandlingen af en depressiv personlighedsstruktur er en længerevarende proces.

Undertiden fejldiagnosticeres klienter hos lægen. En del klienter  som fremtræder depressive og undertiden selvmordstruede, viser sig efterfølgende at være personlighedsforstyrrede, hvilket kræver længerevarende behandling. En sjælden gang kan det der ligner en depression være forstadiet til begyndende skizofreni.

Kognitiv terapi imod depression

Hvis diagnosen er korrekt vil 10-12 psykologsamtaler  i mange tilfælde være tilstrækkeligt til at klienten føler sig i stand til at leve et normalt liv uden forstemthed.

Terapi virker

Terapi virker mindst lige så effektivt mod depressioner som medicin og så har det en bedre langtidsvirkning og er uden bivirkninger.