Behandling af personlighedsforstyrrelser

Behandling af personlighedsforstyrrelser

Hvad er personlighedsforstyrrelser?

Vi har alle en personlighed og hos nogen er den forstyrret. Dette kaldes en personlighedsforstyrrelse. Det anslås at 10 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse og at ca. 2-3 % af befolkningen har en alvorlig personlighedsforstyrrelse. Personlighedsforstyrrelser kan I dag behandles.  Det kan godt være en langvarig process, der kan strække sig over flere år.

I det Europæiske Diagnosticeringssystem ICD-10 skelnes imellem:

 • Paranoid personlighedsstruktur
 • Skizoid personlighedsstruktur
 • Dyssocial personlighedsstruktur
 • Emotionelt ustabil personlighedsstruktur af henholdsvis impulsiv type og borderline type
 • Histrionisk personlighedsstruktur
 • Tvangspræget personlighedsstruktur
 • Ængstelig (evasis) personlighedsstruktur
 • Dependent personlighedsstruktur

Behandling af personlighedsforstyrrelser

Vi tilbyder psykologisk behandling på Frederiksberg af disse lidelser. I nogle tilfælde der vil også være mulighed for gratis behandling af ovenstående i det psykiatriske system. Dette afhænger af lidelsens sværhedsgrad.

Mentaliseringsbaseret terapi der virker

I Abelhus arbejdes der primært ud fra en mentaliseringsbaseret terapeutisk tilgang, når det er en personlighedsforstyrrelse, der skal behandles. Det gør vi fordi der er evidens for god effekt af denne behandlingsform til disse lidelser. En mentaliseringsbaseret tilgang betyder, at man forsøger at øge evnen til at forstå (mentalisere) andre menneskers og egne udtalelser, følelser og adfærd som værende meningsfulde. Når man er i stand til dette, forstår man samspillet mennesker imellem. Man forstår herefter også sammenhængen mellem mental tilstand og adfærd hos andre mennesker og sig selv.

Alternativt kan man behandle disse lidelser med dialektisk adfærdsterapi (DAT).

Hvad er en personlighed?

Det er igennem vores personlighed vi sender et budskab til andre mennesker. Det er den måde vi præsenterer os selv overfor omgivelserne. En personlighed er noget alle mennesker har. Den kan beskrives som de typiske væremåder andre vil beskrive en person med.

Hvornår har man en personlighedsforstyrrelse?

De typiske væremåder som beskriver vores personlighed er samfundsbetonet. Der er tale om en personlighedsforstyrrelse når disse typiske væremåder afviger markant fra normen. Derudover skal disse væremåder give anledning til dysfunktion, lidelse og indskrænket funktion.

Der tages også højde for, at kulturelle betingelser kan spille ind. Dem tager man højde for når der vurderes hvad der er normen, og hvad der er en afvigelse fra normen. Man skal huske på at en personlighedsforstyrrelse ikke er en sygdom. Ved personlighedsforstyrrelser vurderer man efter graden af hvor ekstreme og fremtrædende personlighedstrækkene er.

Når man bliver diagnostiseret med en personlighedsforstyrrelse, er der nogle forhold som man tager udgangspunkt i.

Det betyder at:

 • Personlighedsforstyrrelsen skal gøre ens levemåde vanskeligere for sig selv og for andre.
 • Man ikke lider af en anden akut lidelse, som er/kan være ansvarlig for den måde man fungerer på.
 • Den måde man er på, skal være en integreret oplevelse af sig selv; ’sådan er jeg’.

Fælles træk for personlighedsforstyrrelser

For alle personlighedsforstyrrelser er det nogle fællestræk som gør sig gældende. Derudover har hver personlighedsforstyrrelse en række særlige træk, som gør sig gældende for herfor.

Fællestræk for alle personlighedsforstyrrelser:

 • Personens typiske væremåder, har været gældende siden ungdomsårene eller de tidlige voksenår.
 • Personens typiske væremåder, giver personen en indskrænket hverdag, og vanskeliggøre kontakten til andre mennesker.
 • Personen opfatter sine typiske væremåder som en naturlig del af sig selv, og ikke som noget der er sygt.
 • Personens adfærd afviger fra normen og omgivelserne personen bevæger sig i.
 • Personen har ikke andre sygdomme, som kan være årsag til personens tilstand.
 • Personens tilstand skal have varet i længere end 2 år.
 • Personens tilstand kommer til udtryk i personens måde at tænke og føle på. Den måde personen styrer sine impulser og forsøger at få tilfredsstillet sine behov på.

Symptomer på de forskellige personlighedsforstyrrelser

Paranoid personlighedsforstyrrelse

Lider man af paranoid personlighedsforstyrrelse vil man:

 • Være overfølsom for afvisninger og nederlag
 • Være mistroisk, grundet en følelse af at være forfulgt og uretfærdigt behandlet
Skizoid personlighedsforstyrrelse

Har man skizoid personlighedsforstyrrelse vil man:

 • Have en nedsat evne til at føle, forstå og udtrykke følelser
 • Have nedsat evne til at opnå kontakt til andre mennesker
 • Ofte virke indesluttede
Dyssocial personlighedsforstyrrelse

Personer med dyssocial personlighedsforstyrrelser:

 • Mangler ofte evnen til at vise hensyn til andre, mangler ansvarsfølelse og evnen til at føle skyld
 • Kan virke aggressive hvis de bliver frustrerede. Det er fordi de mangler empati eller mentalisering
Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse af henholdsvis impulsiv type og borderline type

Impulsiv type

En person som lider af emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse af impulsiv type:

 • Har tendens til at handle meget impulsivt og få udbrud af vrede, samt udvise aggressiv adfærd
 • Vil have et  lunefuldt og ustabilt humør
 • Kan være svært at holde fokus og personen vil have en lav udholdenhed

Borderline type

Har man emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type, vil man:

 • Ofte have en usikker identitetsoplevelse
 • Have ustabile relationer til andre mennesker og have tendens til selvdestruktiv adfærd
 • Føle en tomhed indeni sig selv, og ikke bryde sig om at være helt alene
 • Have skiftende humør med voldsomme følelsesudbrud
Histrionisk personlighedsforstyrrelse

Personer som lider af denne personlighedsforstyrrelse vil:

 • Gerne være i centrum og søger opmærksomhed konstant
 • Have tendens til at dominere en samtale, og afbryder ofte andre
 • Konstant søge ros og anerkendelse, være manipulerende og have overdrevne reaktioner
 • Ofte have overfladiske følelser og kan virke dramatiske
Tvangspræget personlighedsforstyrrelse

Lider man af tvangspræget personlighedsforstyrrelse kan man:

 • Have svært ved at udtrykke sine følelser
 • Sætte høje krav til sig selv og andre, imens man er bange for at begå fejl
 • Være ekstremt optaget af orden, og være perfektionistisk, optaget af detaljer og yderst samvittighedsfuld
Ængstelig (evasiv) personlighedsforstyrrelse

En person som lider af ængstelig personlighedsforstyrrelse vil:

 • Ofte have social angst
 • Være meget følsom overfor kritik, og føle sig mindreværdig i sociale situationer
 • Have en indre længsel efter at blive accepteret og frygter afvisninger
 • Have en længsel efter at blive accepteret af andre mennesker
 • Gerne oprette social kontakt til andre mennesker, men føler at man ikke kan
 • Ofte være deprimerede og skabe en fantasiverden som kan erstatte den virkelige verden
Dependent personlighedsforstyrrelse

Personer med denne personlighedsforstyrrelse, kan:

 • Virke meget uselvstændige
 • Have svært ved at træffe selvstændige beslutninger, og kan fremstå hjælpeløse i andres øjne
 • Føle sig hjælpeløse når de er isolerede, hvilket kan resultere i grænseløs opførelse, med store udfordringer ved at sige fra overfor andre mennesker

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp? Ønsker du at høre mere om hvilken hjælp vi kan tilbyde dig hos Abelhus Psykologcenter? Så kontakt os endelig via kontaktformularen, eller på telefonnr. 33 26 25 42.