Behandling af Stress

Behandling af Stress

Behandling af stress

Det er vigtigt at reagere på kroppens stresssignaler. Du kan risikere en langvarig sygemelding, fyring eller udvikling af depression, hvis du udsætter dig selv for en større stresspåvirkning end du kan magte igennem længere tid. Folk går ofte ned med stress, når de udsættes for store belastninger både arbejdsmæssigt og privat samtidigt. I Abelhus psykologcenter fokuserer vi på det hele menneske og din totale livssituation. Vi har gode erfaringer med at få folk tilbage på arbejdsmarkedet igen, efter behandling af stress.

Hvad er stress?

Stress er når din krop er i en belastningstilstand – både psykisk og fysisk. Man får stress, når belastningstilstanden overstiger de ressourcer, man har. Når det hele, når over hovedet på en.

Kortvarig og langvarig stress

Der er stor forskel på kortvarig og langvarig stress. Man bliver ikke syg af kortvarig stress. Men det kan man blive af langvarig stresspåvirkning.

Kortvarig stress

Kortvarig stress gør at du kan skærpe din opmærksomhed i en begrænset og kort periode. Det kan være ved eksamener, deadlines, konflikter mv. Kortvarig stress vil ikke gøre dig syg, men blot øge dit fokus og koncentration i en kortvarig periode.

Langvarig stress

Langvarig stress er, når du bliver overbelastet fysisk eller psykisk over længere tid. Når man er overbelastet betyder det, at der er ubalance i fordelingen mellem de ressourcer du har , og de udfordringer du skal håndtere. Er udfordringerne større end hvad dine ressourcer kan håndtere er du altså overbelastet. Er du dette over længere tid, kan du blive stresset. Langvarig stress kan gøre dig syg og du kan risikere de scenarier, vi har nævnt øverst.

Stress symptomer

Når vi taler om stress, er der en række symptomer, du bør holde øje med. Nedenfor har vi listet de tydeligste tegn på at din krop har stress.

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Depression
 • Søvnproblemer
 • Aggressivitet

Hvad sker der når man har stress?

Udsættes du for langvarig stress, kan de få konsekvenser. Undersøgelser viser, at langvarig stress kan blandt andet resultere i:

 • Depression
 • Hjerte-kar sygdomme
 • Har man kroniske lidelser, kan disse blive markant forværret
 • Man kan forsage ulykker, man normalt ikke vil forsage

Hvad er årsagen til stress?

For mange er stress arbejdsrelateret, og det kan være svært ikke at tage arbejdet med hjem. Det kan fylde enormt meget i ens liv, og man kan ende med at bruge al sin energi på sit arbejde. Sundhedsstyrrelsen har fundet frem til en række faktorer relateret til ens arbejde som kan udvikle stress. De nævner blandt andet:

 • Ubalance i arbejdsmængde og tidspres
 • Usikkerhed i jobbet
 • Dårlige muligheder for udvikling
 • Mobning og seksuel chikane
 • Konflikter på arbejdspladsen
 • Mangel på anerkendelse og belønning af arbejde

Disse faktorer virker umiddelbart logiske som noget alle arbejdspladser burde have styr på.  Men det er langt fra alle arbejdsplader , som har fokus på et godt arbejdsmiljø, og derfor ser vi desværre flere og flere udvikle stress.

Hvem får stress?

Stress diskriminerer ikke og kan ramme alle. Dog er der nogle grupper som stikker ud, når vi ser på tallene fra en undersøgelse fra 2017. De viser nemlig, at der er flere kvinder end mænd som bliver ramt af stress (kvinder 29%, mænd 21%). Derudover kan man se, at der er flere tilfælde af stress hos folk, som bliver offentligt forsørget. Man kan nemlig se at knap 50% af mennesker, som står udenfor arbejdsmarkedet har et højt stressniveau, hvorimod det kun er ca. hver 5. af de mennesker, som er på arbejdsmarkedet.

Det er vores erfaring, at særligt samvittighedsfulde og perfektionistiske mennesker er i stor risiko, for at udvikle stress, når arbejdspresset stiger, fordi de kan have svært ved at acceptere de nødvendige kompromiser i forhold til lavere faglige standarder, reducerede serviceniveauer ect.

Sådan foregår kognitiv stressbehandling

En behandling af stress hos Abelhus psykologcenter på Frederiksberg starter med en assesment. Ved en assesment finder man ud af hvilke belastningsfaktorer, konstitutionelle faktorer og beskyttende faktorer der kan have betydning. Det er både i dit privatliv og i dit arbejdsliv. Herefter vil vi fokusere på kognitiv omstrukturering. Det går ud på at finde ud af, hvordan du kan formindske og håndtere belastningsfaktorerne i dit liv.

Behandling af stress er godt – men forebyggelse er bedre

Når vi taler om stress, kan forebyggelse være altafgørende. Vi har samlet 9 råd til dig om forebyggelse af stress, som du kan benytte dig af.

 1. Drop perfektionismen
 2. Husk motion, hvile og god søvn
 3. Lyt til din krops signaler
 4. Værn om din fritid
 5. Planlæg dit arbejde
 6. Sæt grænser og sig fra
 7. Brug din leder
 8. Brug dine kolleger
 9. Påtag dig kun opgaver du kan magte

Har du brug for behandling af stress?

Hos Abelhus psykologcenter behandler vi stress, hvor vi har fokus på hele mennesket og tager udgangspunkt i din livssituation. Vi tilrettelægger en behandling særligt efter dit behov og dine ønsker. Vi har mere end 13 års erfaring, og tilbyder behandling af blandt andet angst, depression, personlighedsforstyrrelser, agorafobi og OCD.