Psykolog behandling af angst
Behandling af angst hos psykolog på Frederiksberg i København

Angstbehandling hos psykolog på Frederiksberg.


Vi behandler panikangst, generaliseret angst og enkeltfobier f.eks. social fobi  eller agorafobi.

De fysiske angstsymptomer er hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, trykken for brystet, kvalme, maveuro, svimmelhed, og uvirkelighedsfølelse. Endvidere kan der forekomme rødmen, frygt for at kaste op, vandladnings eller afføringstrang.


Angstbehandling er mest effektiv, når det gøres med kognitiv terapi. Er der tale om en ren angstlidelse behandles det gennem et korterevarende forløb. Undertiden er angstlidelsen ikke en selvstændig lidelse, men et symptom på en anden psykisk lidelse f.eks. personlighedsforstyrrelse, skizofreni, OCD og så er det denne lidelse der skal behandles. Skizofreni behandles ikke hos  en privatpraktiserende psykolog men i psykiatrien.


Angst hæmmer livsudfoldelsen

Kom i behandling

inden for 14 dage.

Ring +45 33 26 25 42


Bekymrer du dig uforholdsmæssigt meget ? så lider du måske af generaliseret angst ?Kognitiv terapi imod angst

Der er evidens for at kognitiv terapi har stor effekt på  behandling af angsttilstande. Væsentlige elementer i behandlingen er psykoedukation, udfordring af negative automatiske tanker, eksponering og adfærdseksperimenter samt udfordring af problemskabende leveregler.

Abelhus Psykologcenter, v. Jan Bentzen, Gl. Kongevej 135A, 1850 Frederiksberg og Hattensens Alle 8, 2000 Frederiksberg. Tlf. +45 33 26 25 42